Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejná podpora - dotace a granty

POZOR! ZMĚNA V PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

OD ROKU 2021 BUDOU PŘIJÍMÁNY POUZE ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI O DOTACI. 

Vyplnit elektronickou žádost o dotaci

 

Program podpory Pardubičtí tahouni
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro období 2021-2023 PDF 236 kB
Pardubičtí tahouni 2021 – 2023 – schválené projekty PDF 128 kB
Program podpory bezbariérovosti (dále používána zkratka PPB)
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z PPB - rok 2021 PDF 188 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2021 PDF 53 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2020 PDF 37 kB
Program podpory cestovního ruchu (dále používána zkratka PPCR)
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z PPCR v roce 2021 PDF 130 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2021 PDF 59 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2020 PDF 40 kB
Program podpory ekologické výchovy a osvěty
Název Typ Velikost
Přehled příjemců dotací v roce 2021 PDF 41 kB
Podmínky vyhlášení dotačního programu v roce 2021 PDF 104 kB
Pravidla pro poskytování dotací z PPEVO 2021 PDF 135 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 243 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2019 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2018 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2017 PDF 45 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2016 PDF 44 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2015 PDF 41 kB
Přehled příjemců dotací v roce 2014 PDF 40 kB
Program podpory sportu
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021 PDF 223 kB
Podmínky dotačního programu – Program podpory sportu pro rok 2021 – výkonnostní sport PDF 2,5 MB
Podmínky dotačního programu – Program podpory sportu pro rok 2021 PDF 12,68 MB
Výsledky dotačního řízení za rok 2020 XLSX 640 kB
Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (dále používána zkratka PPVVA)
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit - rok 2021 PDF 125 kB
Podmínky dotačního programu – Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit – LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST 2021 PDF 987 kB
Podmínky dotačního programu – Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2021 PDF 833 kB
Výsledky dotačního řízení – Letní táborová činnost za rok 2020 PDF 43 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2020 PDF 48 kB
Program podpory kultury (dále používána zkratka PPKU)
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z PPKU pro rok 2021 PDF 375 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2021 – aktualizace ke dni 13.4.2021 PDF 192 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2020 PDF 240 kB
Dotace z rezervy Rady města, primátora a náměstků
Název Typ Velikost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 123 kB
Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků, od 1.1.2021 PDF 136 kB
Čestné prohlášení dotace, dar_příloha č.1 k žádosti PDF 225 kB
Vyúčtování dotace z rezerv 2021 XLSX 41 kB
Vzor vyúčtování dotace z rezerv XLSX 42 kB
Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti
Název Typ Velikost
Výsledky dotačního řízení 2020- PKZB PDF 121 kB
Výsledky dotačního řízení 2020-PPO PDF 117 kB
Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2021 - DT Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti PDF 1,55 MB
Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti na rok 2021 - DT Podpora požární ochrany PDF 1,5 MB
Vyúčtování dotace za rok 2020 - PPO XLSX 68 kB
Vyúčtování dotace za rok 2020 - PKZB XLSX 69 kB
Přehled dotací 2019 - PPO PDF 426 kB
Přehled dotací 2019 - PKZB PDF 432 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2018 PDF 63 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence požární ochrany 2018 PDF 64 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 2017 PDF 236 kB
Výsledky dotačního řízení - Prevence požární ochrany 2017 PDF 240 kB
PKZB - schválené dotace nad 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 238 kB
PPO - schválené dotace nad 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 160 kB
PKZB - schválené dotace do 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 150 kB
PPO - schválené dotace do 50 tisíc Kč rok 2016 PDF 157 kB
Výsledky dotačního řízení z Programu prevence kriminality na rok 2015 PDF 202 kB
Schválené dotace do 50 tisíc Kč – rok 2014 PDF 30 kB
Schválené dotace nad 50 tisíc Kč – rok 2014 PDF 37 kB
Výsledky dotačního řízení z Programu prevence kriminality za rok 2013 XLS 32 kB
Výskedky dotačního titulu PPK 2012 PDF 36 kB
Program podpory ve zdravotní oblasti (v letech 2009 - 2011 byl součástí PPSZO)
Název Typ Velikost
Vyúčtování dotace 2017 XLS 128 kB
Přehled příjemců dotace PPZO - 2017 PDF 38 kB
Přehled příjemců dotace za rok 2014 PDF 196 kB
Přehled příjemců dotace za rok 2013 PDF 264 kB
Přehled příjemců dotace za rok 2012 PDF 102 kB
Přehled příjemců dotace ze ZF za rok 2008 PDF 34 kB
Přehled příjemců dotace ze ZF za rok 2007 PDF 137 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2013 PDF 271 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2014 PDF 198 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2015 PDF 41 kB
Výsledky dotačního řízení za rok 2016 PDF 302 kB
Program podpory v sociální oblasti od roku 2012
Název Typ Velikost
Výsledky dotačního řízení 2017 PDF 51 kB
Vyúčtování dotace za rok 2017 - PPSO XLS 69 kB
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice PDF 270 kB
Závěrečná zpráva o realizaci projektu XLS 56 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2016 PDF 52 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2015 - 2. kolo PDF 92 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2015 - 1. kolo PDF 40 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2014 PDF 50 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2013 PDF 36 kB
Přehled příjemců dotací z PPSO za rok 2012 PDF 74 kB
Přehled příjemců dotace z PPSZO za rok 2011 PDF 41 kB
Přehled příjemců dotace z PPSZO za rok 2010 PDF 58 kB
Přehled příjemců dotace z PPSZO za rok 2009 PDF 59 kB
Program podpory rodinných center
Název Typ Velikost
Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center na rok 2021 PDF 1,17 MB
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti od roku 2018
Název Typ Velikost
Výsledky dotačního řízení 2021 a 2022 - registrované sociální služby XLS 42 kB
Výsledky dotačního řízení 2021 a 2022 - neregistrované služby XLS 36 kB
Vyhlášení záměru poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2021 a rok 2022 PDF 1,8 MB
Odborná část projektu na rok 2020 XLSX 51 kB
Čestné prohlášení XLSX 29 kB
Rozpočet projektu na rok 2020 XLSX 16 kB
Vyúčtování dotace za rok 2020 XLSX 51 kB
Příloha k vyúčtování dotace za rok 2020 - Čestné prohlášení DOCX 35 kB
Příloha k vyúčtování dotace za rok 2020 - Souhlas se zpracováním osobních údajů DOCX 40 kB
Závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok 2020 XLSX 48 kB
Přehled příjemců dotací z PPSZO v roce 2019 - registrované služby PDF 87 kB
Přehled příjemců dotací z PPSZO v roce 2019 - neregistrované služby PDF 42 kB
Vyhlášení záměru pro poskytování dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti na rok 2019 a rok 2020 PDF 2,98 MB
Přehled příjemců dotací z PPSZO v roce 2018 - registrované služby PDF 54 kB
Přehled příjemců dotací z PPSZO v roce 2018 - neregistrované služby PDF 45 kB
Pravidla PPSZO 2018 PDF 110 kB
Zásady pro poskytování dotací PDF 576 kB
Fond sociálních věcí - od roku 2009 je nahrazen Programem podpory v sociální a zdravotní oblasti
Název Typ Velikost
Přehled příjemců dotace z FSV za rok 2008 PDF 38 kB
Přehled příjemců dotace z FSV za rok 2007 PDF 189 kB
Program pro poskytování dotací službám sociální prevence dříve financovaných z Individuálního projektu Pardubického kraje - program zrušen
Název Typ Velikost
Výsledky dotačního řízení na rok 2015 - 2. kolo PDF 62 kB
Výsledky dotačního řízení na rok 2015 - 1. kolo PDF 22 kB
Výsledky dotačního řízení 2014 PDF 32 kB
Výsledky dotačního řízení 2013 PDF 33 kB
Památková péče
Název Typ Velikost
Vyhlášení programu Podpora obnovy kulturních památek PDF 124 kB