Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie krajiny ORP Pardubice

Územní studie krajiny je novým územně plánovacím podkladem.
Je pořízena pro celé správní území obce s rozšířenou působností Pardubice, tj. pro 56 obcí v jejím správním území.
Cílem studie bylo vytvořit odborný dokument umožňující koncepční přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území, který určí problémy v krajině a nastíní jejich řešení.
Závěry studie jsou podkladem pro koncepci uspořádání krajiny v územních plánech jednotlivých obcí a jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině.

Studie se zabývá zejména těmito tématy:
Zeleň v krajině, zemědělství, lesnictví, doprava, rekreace, těžba, znečištění, eroze půdy, povodně, sucho, vazby sídel a krajiny, hodnoty, rizika a mnoha dalšími.

 

Textová a výkresová část