Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 64946/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 17.8.2018 - 3.9.2018

Označení změny místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "Aplikace nových technologii - silnice II/324 Pardubice" v Pardubicích

Opatření obecné povahy - ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

 • Číslo jednací: SZ_MMP 62377/2018 OD-OSSUaD3
 • Autor: Pavel Bureš
 • Platnost: 15.8.2018 - 31.8.2018

Označení provádění zvláštního užívání vozovky komunikace v Pardubicích, nám. Jana Pernera - před západním křídlem železniční stanice, p.p.č. 3000/1 v k.ú. Pardubice k vymístění šesti vozidel z parkoviště pro vymezení manipulačního prostoru a umístění stavebního výtahu

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Číslo jednací: MmP 63325/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 13.8.2018 - 1.10.2018

Označení změny místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce komunikace v Lánech na Důlku (Krchleby) - I. etapa" v Pardubicích, místní části Lány na Důlku

Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby

 • Číslo jednací: OD6.1/13075/18/Mc D 11/18
 • Autor: Martin Moravec
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

„Náhrdelník Chrudimky, Pardubice“

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: SZ_MMP 59740/2018
 • Autor: Jiří Kříž
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

Označení změny místní úpravy provozu na ve slepé části ulice Legionářská v Pardubicích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 62497/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

Označení změny místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "Vybudování chodníku od zastávky MHD v Opočínku podél silnice III. třídy" v Pardubicích, místní části Opočínek.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: SZ_MMP 61833/2018
 • Autor: Jiří Kříž
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

Označení proveden zvláštního užívání stezky pro chodce a cyklisty u domu č. p. 12 v ulici Jahnova v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: SZ_MMP 61938/2018
 • Autor: Jiří Kříž
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

Označení provedení uzavírky plochy Pernštýnského náměstí v Pardubicích.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: SZ_MMP 62222/2018
 • Autor: Jiří Kříž
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

Označení změny místní úpravy provozu v uzavřeném areálu SPŠE v ulici Karla IV. v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 62727/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 10.8.2018 - 26.8.2018

Označení provádění stavebních prací s uzavírkou při opravě vozovky v okružní křižovatce U Kalvodů v ulici Poděbradská v Pardubicích.

1 2 3