Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 • Číslo jednací: MmP 84295/2019
 • Autor: Mgr. Daniela Benešová
 • Platnost: 19.8.2019 - 4.9.2019

Sezemice – Kladina, Rekonstrukce silnice III/32251

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 85232/2019
 • Autor: Bc.Jiří Zubák
 • Platnost: 16.8.2019 - 1.9.2019

Označení provádění stavebních prací při opravě domu č. p. 64 v ulici Komenského v Pardubicích.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 • Číslo jednací: MmP 84318/2019
 • Autor: Ing. Petra Švarcová
 • Platnost: 14.8.2019 - 30.8.2019

Propustek na silnici III/3238 na konci obce Rohoznice

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 84173/2019
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 13.8.2019 - 29.8.2019

Označení provedení zvláštního užívání chodníku a vedení chodeckého provozu před domem č. p. 366 v ulici Wintrova v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 84216/2019
 • Autor: Bc.Jiří Zubák
 • Platnost: 13.8.2019 - 29.8.2019

Označení provedení uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace v ulici V Zátiší v Pardubicích.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 84418/2019 OD
 • Autor: Bc.Jiří Zubák
 • Platnost: 13.8.2019 - 29.8.2019

Označení změny místní úpravy provozu v ulici Pod Vinicí v Pardubicích.

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

 • Číslo jednací: MmP 81705/2019
 • Autor: Mgr. Daniela Benešová
 • Platnost: 12.8.2019 - 28.8.2019

Rosice – ul. Mánesova. Rekonstrukce komunikace a chodníku vč. odstavných stání

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 • Číslo jednací: MmP 83374/2019
 • Autor: Bc. Marie Chroustová
 • Platnost: 12.8.2019 - 28.8.2019

„Dašice – Jednostranný chodník od ZŠ do ulice Jižní“

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: MmP 83859/2019
 • Autor: Bc.Jiří Zubák
 • Platnost: 12.8.2019 - 28.8.2019

Označení uzavírky a provádění stavebních prací přípojky kanalizačního potrubí ve vozovce u domu č.p. 3 v ulici Kpt. Poplera v termínu 14. srpna 2019 – 22. srpna 2019.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

 • Číslo jednací: MmP 83195/2019
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 9.8.2019 - 24.8.2019

Označení částečné uzavírky silnice č. II/324 odstavného jízdního pruhu v Pardubicích, z důvodu parkování vozidel návštěvníků firemního veletrhu MARO.

1 2 3