Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor dopravy

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: SZ_MMP 98047/2018 OD-OSSUaD3
 • Autor: Bc.Jiří Zubák
 • Platnost: 6.12.2018 - 22.12.2018

Změna stávajícího vyhrazeného parkování na stávajícím stavebně provedeném parkovišti proti domu č.p. 709 v ulici Dlouhá v Pardubicích.

Opatření obecné povahy - ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

 • Číslo jednací: MmP 104674/2018 OD-OSSUaD
 • Autor: Jiří Zubák
 • Platnost: 6.12.2018 - 23.12.2018

Označení provádění zvláštního užívání 4 kolmých parkovacích míst před domem č. p. 166 v ulici Na Rybníčkách v Pardubicích, místní části Černá za Bory.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

 • Číslo jednací: MmP 100480/2018
 • Autor: Bc. Marie Chroustová
 • Platnost: 4.12.2018 - 20.12.2018

„Polní cesta HC1 a VC2 v k. ú. Malé Výkleky“

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

 • Číslo jednací: MmP 102557/2018 OD
 • Autor: Bc. Marie Chroustová
 • Platnost: 4.12.2018 - 20.12.2018

„Revitalizace letního stadionu“

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 103362/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 4.12.2018 - 20.12.2018

Označení změny místní úpravy provozu na silnici č. III/32255 a místní komunikaci v Dašicích, místní části Prachovice.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění

 • Číslo jednací: MmP 92042/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 4.12.2018 - 20.12.2018

Označení místní úpravy provozu na silnici č. II/322 mezi městem Dašice a Dolní Rovní, místní částí Komárov, pro objekt SO 121, pro stavbu „Rychlostní silnice R35 Časy – Ostrov“

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Číslo jednací: MMP 103592/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 4.12.2018 - 20.12.2018

Označení změny místní úpravy provozu v obci Úhřetická Lhota v souvislosti s budováním nové obytné skupiny a komunikace.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Číslo jednací: MmP 102960/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 3.12.2018 - 19.12.2018

Označení provedení dočasného připojení sousední nemovitosti – sjezdu p.p.č. 4244/1 přes 3671/36 na silnici č. III/32224 na p.p.č. 3645/17 vše v k.ú. Pardubice

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích

 • Číslo jednací: MMP 102315/2018
 • Autor: Tereza Korytárová
 • Platnost: 30.11.2018 - 16.12.2018

Označení změny místní úpravy provozu na mostních objektech (označení zatížitelnosti) na území obce s rozšířenou působností Pardubice.

Opatření obecné povahy

 • Číslo jednací: SZ_MMP 77967/2018 OD6
 • Autor: Bc.Jiří Kříž
 • Platnost: 30.11.2018 - 16.12.2018

Označení změny místní úpravy provozu proti domu č. p. 1980 v ulici Rožkova v Pardubicích.

1 2 3