Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

V Pardubicích by měla být kultura skutečně pro všechny

2.12.2020 | Kulturní akce a organizace ve městě se stanou o něco přístupnější, a to zejména pro spoluobčany, kteří se musí vypořádávat s četnými bariérami. Pardubice přicházejí s koncepcí, jejímž cílem je zpřístupnit kulturní a kulturně-volnočasové aktivity osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným. Některá opatření jsou zaměřena na lepší informovanost ze strany organizací, jiná na rozšíření kulturní nabídky či bezbariérovost budov.

Podpis memoranda

Při mapování bariér v kulturní sféře se pardubická radnice zaměřila na několik cílových skupin zahrnujících osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, seniory, rodiny s dětmi, osoby s duševním onemocněním a národnostní či etnické menšiny. „Naší strategií je, aby zde kultura byla skutečně pro všechny. Podpora pozitivních dopadů kulturních aktivit na sociální začlenění, zdraví občanů a jejich celkovou spokojenost je důležitou rolí města. Paradoxně jsou to právě zdraví nebo sociální vyloučení, které brání některým spoluobčanům plnohodnotně se těchto aktivit účastnit, proto jsme se zaměřili na odstraňování konkrétních bariér, kterým tyto skupiny osob čelí,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury Jan Mazuch. Podle jeho slov je například důležité pravidelně aktualizovat mapu bezbariérovosti na městském geoportálu nebo zajistit a potřebným způsobem proškolit personál kulturních organizací.

Jedním z výstupů koncepce je také memorandum o spolupráci, které Pardubice podepsaly jak s Pardubickým krajem, tak řadou kulturních organizací ve městě. Cílem memoranda přitom je deklarace spolupráce při odstraňování bariér v přístupu ke kulturním aktivitám. „Konkrétní potřeby a bariéry jsme diskutovali s odborníky na danou problematiku a následně jsme spolu se zástupci místních kulturních organizací hledali způsob, jak tato zjištění promítnout do jejich fungování. Kromě toho, že jsme definovali řadu opatření, která budeme postupně realizovat a která jsme deklarovali prostřednictvím memoranda, tak jsme organizace vybídli k tomu, aby si nad rámec této koncepce stanovily vlastní opatření a projekty odpovídající specifikům dané organizace,“ doplňuje náměstek Mazuch.

V rámci mapování městské kulturní oblasti radnice jednala s řediteli Východočeského divadla Pardubice, Komorní filharmonií Pardubice, Centrem pro otevřenou kulturu, Krajskou knihovnou Pardubice, Východočeským muzeem v Pardubicích, Východočeskou galerií v Pardubicích, domy dětí a mládeže Alfa a Beta, základními uměleckými školami v Polabinách a Havlíčkově ulici a také s vedením Turistického informačního centra Pardubice. Například v ZUŠ Polabiny plánují podpořit rodiny s více dětmi. „Chceme být školou přátelskou a dostupnou pro všechny, proto přicházíme s podporou vícečetných rodin. Třetí a každé další dítě z jedné rodiny současně studující u nás na ZUŠ bude mít odpuštěno školné. Dalším naším cílem je, aby se dále neprohlubovala izolace seniorů, domníváme se, že kontakt s nejstarší generací v mnohém obohacuje i generaci nejmladší. S cílem zamezit prohlubování izolace seniorů jsme se zároveň rozhodli navázat spolupráci s nově se otevírajícím Alzheimer centrem, se kterým naše budova v Lonkově ulici téměř sousedí, a umožnit tak seniorům kontakt s mladší generací," popisuje konkrétní projekty ředitel ZUŠ Polabiny Jiří Kabát. Speciálním programem chce odstraňovat bariéry také Východočeská galerie v Pardubicích. „Již mnoho let se snažíme o odstraňování bariér v přístupu ke kulturnímu dědictví a pěstování vztahu k výtvarnému umění, a to jak prostřednictvím výstav, tak programovou nabídkou připravenou s ohledem na specifické potřeby našich návštěvníků. Těšíme se, že v roce 2023 zpřístupníme naše nové sídlo v bývalých Winternitzových mlýnech. Věříme, že lepší podmínky, které zde budou pro návštěvníky vytvořeny, ocení pardubická veřejnost i milovníci umění z České republiky a ze zahraničí,“ uvádí Hana Řeháková, ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích.

 

 

Tiskový úsek