Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nový projekt cílí na sblížení kultury a soukromého sektoru

27.11.2019 | Jak propojit kulturní subjekty a soukromý sektor, to byla otázka, na kterou město spolu s agenturou CzechInvest hledaly odpověď. Výsledkem je projekt s názvem Arts for Business & Business for Arts, jehož cílem je nabídnout prostor k navázání možné spolupráce mezi oběma sférami a rozvíjet kreativní prostředí.

art-business

„Myšlenka projektu, jehož podstatou by bylo zprostředkování či zlepšení komunikace mezi organizacemi z oblasti kultury a soukromým sektorem a rozvoj kreativního prostředí, poprvé zazněla na červnovém Kulturním fóru. Agentura CzechInvest poté oslovila místní firmy, my jsme oslovili kulturní subjekty a díky tomuto spojení se nám podařilo tento záměr ve formě speed datingu zrealizovat,“ popisuje vznik projektu náměstek zodpovědný za kulturu Jan Mazuch s tím, že zlepšení komunikace mezi oběma sférami vychází ze Strategie pro kulturu a kreativitu.

Projekt je přitom v České republice novinkou. „Oblast kreativních průmyslů je v současné době pro nás velmi perspektivní. Díky spolupráci s oddělením kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu vznikl tento pilotní projekt, který je zatím v České republice jedinečný. Těší nás, že podhoubí této iniciativy se vytvořilo zde a rádi budeme v této aktivitě pokračovat a šířit ji do ostatních krajů,“ dodává za agenturu CzechInvest ředitel regionální kanceláře pro Pardubický kraj Tomáš Vlasák.

První schůzku v rámci tohoto projektu mají aktéři již za sebou.Na radnici se během včerejšího odpoledne sešlo 12 firem a 12 kulturních organizací. Právě aktéři z kulturní sféry zde měli možnost představit své projekty a získat podporu firem. Intervaly jednotlivých „pohovorů“ byly přitom dlouhé pět minut, tak aby se všichni aktéři prostřídali. „Nešlo jen o navázání kontaktů. Díky krátkým rozhovorům, na kterých byl včerejší speed dating založen, měli aktéři z kulturní oblasti možnost své projekty případným zájemcům rovnou představit a nabídnout jim své služby například v podobě různých akcí pro zaměstnance. Prvotní setkání, jež se navíc odehrávalo v uvolněnější atmosféře, nakonec mohlo být dobrým začátkem pro další spolupráci, což už však nyní záleží na samotných aktérech,“ informuje Jana Fiedlerová z oddělení kultury a cestovního ruchu pardubického magistrátu.

Projekt Arts for Business & Business for Arts město ve spolupráci s agenturou CzechInvest letos uspořádalo poprvé. „Budeme sledovat zpětnou vazbu jak ze strany firem, tak ze strany kulturních subjektů. Do budoucna bychom v rámci projektu rádi iniciovali vznik nových partnerství mezi kulturním a kreativním sektorem a firmami. Podobné mezioborové spolupráce mají při správném uchopení ohromný potenciál pro rozvoj obou stran a zejména subjekty v oblasti kulturních a kreativních odvětví mají v tomto směru co nabídnout,“ podotýká náměstek Mazuch.

 

Tiskový úsek