Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město ani letos nezapomnělo na své nadané žáky a studenty

13.11.2019 | Účast v celorepublikových finále, obsazení předních příček v krajských kolech či reprezentace města na olympiádách nebo v soutěžích mezinárodních. Právě za takové úspěchy dnes v prostorách auly Univerzity Pardubice město ocenilo formou pamětního listu a finanční odměny více jak stovku žáků a studentů pardubických základních a středních škol, včetně základních škol uměleckých.

Oceňování žáků a studentů 2019

„Ocenění, která máme pro žáky a studenty připravena každý rok, jsou jen důkazem toho, jaké nadané děti ve městě máme. Své úspěchy navíc sklízí nejen ve vědomostních soutěžích, píli a nadání předvádějí také v umělecké a sportovní oblasti. Věřím, že podobná ocenění, která si za své výsledky bezesporu zaslouží, je do budoucna ještě více namotivují,“ podotýká primátor Pardubic Martin Charvát. „V letošním roce jsme zpřísnili kritéria pro výběr těch nejlepších žáku a studentů pardubických škol, i tak je oceněno přes 170 dětí. Je naší morální povinností podporovat nejen handicapované, ale také talentované děti. Všichni bychom si přáli, aby tito úspěšní žáci a studenti v budoucnosti vynikali ve svých oborech i v pozdějším studiu nebo pracovním uplatnění u nás v Pardubicích,“ doplňuje primátorova slova náměstek pro školství Jakub Rychtecký s tím, že je třeba ocenit také práci pedagogů a rodičů, kteří dětem pomáhají rozvíjet jejich schopnosti a předpoklady.

Žáci se přitom v rámci nejrůznějších soutěží nebojí ani takových témat jako je astronomie, geologie či v dnešního době tolik důležité programování, zapojují se i do klání zaměřených například na předčítání cizojazyčných textů, a i zde lze předpokládat, že tuto zkušenost v budoucnu, kdy budou hrát cizí jazyky stále důležitější roli, jistě využijí. Mezi oceněnými však nejsou zastoupeni pouze jednotlivci, mládeži není cizí ani spolupráce v kolektivu. Pamětní list a finanční odměnu si tak z dnešního slavnostního dne odneslo celkem osmnáct „týmů“ včetně orchestru Šmidlátka.

Školy mají možnost nominovat své nadané žáky pravidelně na konci školního roku nebo během měsíce září, o oceněných pak rozhoduje Rada města Pardubic, a to na základě doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání. Letošní rok s sebou přinesl celkem 41 oceněných žáků ze základních uměleckých škol, 60 žáků ze základních a škol a nižších gymnázií a 69 středoškoláků.

 

 

Tiskový úsek