Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Tiskové zprávy

skatepark ilustrační foto.jpg

Město hledá provozovatele skateparku

19.1.2022

Pardubice zahájily koncesní řízení, na jehož konci by měl být znám nový provozovatel skateparku nacházejícího se v ulici kpt. Bartoše. Zájemce, který v řízení uspěje, se bude o areál starat po dobu sedmi let a jeho úkolem bude zajistit bezpečnost areálu, který je ideálním místem pro všechny milovníky skateboardů, BMX kol, inline bruslí nebo koloběžek.

Terminál B - bez provozní budovy

Terminál B postaví společnost BAK

17.1.2022

Pardubice znají firmu, která pro město postaví dopravní terminál pro meziměstskou autobusovou dopravu. Ve veřejné soutěži na stavbu terminálu B, který bude navazovat na terminál městské hromadné dopravy před pardubickým hlavním nádražím, v tendru zvítězila pražská společnost BAK s nabídkovou cenou přes 106,3 milionů korun, s daní tedy téměř 129 milionů korun.

znak v dlažbě 2

Pardubicko dokončilo svoji strategii pro cestovní ruch

14.1.2022

Rok práce na strategickém dokumentu týkajícím se cestovního ruchu mají za sebou jeho aktéři v krajském městě i v oblasti Pardubicko. Vývoj dokumentu logicky významně postihla epidemická situace v posledních dvou letech, kdy právě oblast cestovního ruchu patřila mezi nejvíce zasažené epidemií nemoci COVID-19. O to intenzivnější je podle autorů strategie potřeba přistupovat k tomuto ekonomicky významnému odvětví zodpovědně a koncepčně. A právě takový přístup pro příštích 5 let Strategie rozvoje cestovního ruchu pro Turistickou oblast Pardubicko deklaruje. V prosinci ji schválilo Zastupitelstvo města Pardubic a čerstvě také valná hromada destinační společnosti Pardubicko – Perníkové srdce Čech.

Primátor rouška

Primátor Charvát: Nekoupit spalovnu v Rybitví se ukázalo jako promarněná příležitost

14.1.2022

Město Pardubice ve čtvrtek 13. ledna podalo na Ministerstvo životního prostředí nesouhlasné vyjádření k obnovenému záměru Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice, Rybitví. Proces posouzení vlivu na životní prostředí spustilo Ministerstvo životního prostředí na základě přepracované dokumentace záměru a jeho vlivu na životní prostředí, kterou předložil majitel spalovny. Předmětem záměru je zájem majitele o zásadní rekonstrukci a znovu uvedení do provozu dlouhodobě odstavené spalovny průmyslového odpadu v katastrálním území Rybitví.

Foto památek EHD 2020

Příprava pardubických Zásad pro spolupráci s investory jde do finále

10.1.2022

Podpora kvalitní výstavby ve městě, sjednocený postup uvnitř úřadu, spolupráce na řešení veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti či zrychlení přípravy projektu a jeho realizace. To vše by měly přinést nové Zásady statutárního města Pardubice pro spolupráci s investory, o kterých budou tento měsíc jednat pardubičtí zastupitelé.

Medaile ČsOL

Město dostalo pod stromeček legionářskou medaili

6.1.2022

Město medaile nejen předává, ale také získává. Tu poslední obdrželo od Československé obce legionářské, která se tak rozhodla tímto způsobem ocenit dlouhodobou podporu činnosti obce, především při rekonstrukci Larischovy vily, na kterou Pardubice v průběhu tří let vyčlenily patnáctimilionovou dotaci.

město - letecký

Městu stále chybí nové obchvaty

4.1.2022

Chrudim a Slatiňany slaví, zdejší obchvat je dokončen. V případě Pardubic to však může znamenat další komplikace, zejména co se kruhové křižovatky u Parama týče. Podle radnice je proto nyní potřeba zaměřit pozornost na zajištění tranzitního průjezdu města.

Bavorský rok Selb 2022

Pardubice oslaví třicetileté partnerství s německým Selbem

27.12.2021

Před třiceti lety Pardubice navázaly jedno z prvních mezinárodních partnerství s městem bílého porcelánu, německým Selbem. Téměř dvacetitisícové město leží pouhých 15 kilometrů od hranic s Českou republikou a díky jeho poloze, tedy poměrně snadné dostupnosti, patří Selb k těm partnerským městům, s nimiž Pardubice spolupracují nejintenzivněji. Obě města se proto rozhodla letitou spolupráci v rámci kulatého výročí náležitě oslavit.

DPS Kostelíček 2

Domov U Kostelíčka cílí na zvýšení kvality služeb

27.12.2021

Domov pro seniory U Kostelíčka získal v závěru roku certifikát pracoviště proškoleného v paliativní péči. Zařízení, pečující o seniory a pacienty s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí, se na tento obor, zabývající se komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovanou péčí o pacienty trpící nevyléčitelnou chorobou, zaměřilo v posledních dvou letech cíleně.

1.Spalovna Rybitví

Pardubice se budou znovu vyjadřovat ke spalovně

23.12.2021

Radnice má již k dispozici přepracovanou verzi dokumentace EIA, jejímž cílem bylo posoudit možné vlivy modernizace spalovny v Rybitví na životní prostředí. Pro Pardubice to znamená během svátků obsáhlý materiál prostudovat a co nejdříve na ministerstvo životního prostředí zaslat veškeré připomínky.

1 2 3 4 74 146 219 291