Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odbor školství, kultury a sportu

Oddělení školství, oddělení kultury a cestovního ruchu, oddělení ekonomické, Evropský spolkový dům

Zabývá se oblastmi společenského života, školství, zdravotnictví, kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě, jejich rozvojem a podporou. Poskytuje podporu radě města při plnění úkolů zřizovatele příspěvkových organizací a organizačních složek města působících v oblasti školství, zdravotnictví, kultury a informačních služeb. Zajišťuje prostřednictvím tajemníků komisí Rady města Pardubic jejich činnost. Metodicky a organizačně zajišťuje činnost Dětského parlamentu a Studentského parlamentu. Koordinuje bezbariérovost města. Sleduje vydávané obecně závazné právní předpisy, které spadají do jeho působnosti a vyhodnocuje jejich dopad na město, jeho orgány a činnosti, upozorňuje na ně tajemníka magistrátu a eventuálně dotčené odbory, v případě potřeby prostřednictvím tajemníka či přímo i k výkonu funkce uvolněné členy zastupitelstva. Vedoucí odboru je oprávněn rozhodovat o uzavření tzv. smluv o reklamě (tj. smluv, jejichž předmětem je spolupráce města se smluvními partnery v rámci městem pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcí), popř. rozhodovat o změně či ukončení výše uvedených smluv a je oprávněn všechny tyto úkony podepisovat.

 

Adresa 1
Pernštýnské náměstí 1

- oddělení kultury a cestovního ruchu
- oddělení školství
- oddělení ekonomické

Provozní hodiny

Adresa 2
Pernštýnské náměstí 55

- Evropský spolkový dům