Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Startovací bydlení pro mladé

Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svojí kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale chtěli by se v našem městě usadit.

 

Aktuálně

I tento rok pro Vás má město Pardubice nabídku 25 startovacích bytů a dvě novinky. 

Tou první je zjednodušení administrativy při podání žádostí. Nově budou žadatelé o startovací byt dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny) až v případě, že budou vylosováni. 

Znamená to, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost

Další novinkou je upravené nájemné za m2 podlahové plochy. Nově bude pro startovací bydlení platit nájemné 80 Kč/m2 po dobu 3 let a 4. rok bude zvýšeno na 100 Kč/m2

Harmonogram:

  1. VÝBĚR ŽÁDOSTÍ  - 1. – 2. listopadu  2021 - budova magistrátu - Štrossova ulice čp. 44, zasedací místnost v přízemí; pondělí – 13, 00 – 18, 00 hodin, úterý – 8, 00 – 12, 00 hodin
  2. LOSOVÁNÍ – 8. listopadu 2021 - Hudební sál na radnici – Pernštýnské náměstí čp. 1 – v 15, 00 hodin
  3. DOLOŽENÍ POTVRZENÍ k žádosti u vylosovaných žadatelů – na oddělení správy bytů – U Divadla čp. 828, 1. patro – kancelář č. 109 – nejdéle do 26. 11. 2021
  4. KONTROLA ŽÁDOSTÍ - 1. prosince 2021
  5. Účinnost nájemní smlouvy od 1. 2. 2022 – podpis nájemní smlouvy a předání klíče od bytu v druhé půlce ledna 2022 

Žadatel může podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky startovacích bytů. Pokud plánujete bydlet jako pár společně, podávejte jednu žádost.

Formulář žádosti a povinná příloha k ní je ke stažení v sekci "Žádost".

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ…!Kontakty

Mgr. Branislav Štefanča
466 859 768
branislav.stefanca@mmp.cz

Hana Laňarová
466 859 120
hana.lanarova@mmp.cz