Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Startovací bydlení pro mladé

Startovací bydlení je určeno mladým ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy a nastartovat svojí kariéru. Za cenově zvýhodněné nájemné po dobu 4 let budete mít šanci si za ušetřené peníze spořit na zajištění vlastního budoucího bydlení. Startovací byty jsou určeny i těm, kteří nemají trvalé bydliště v Pardubicích, ale chtěli by se v našem městě usadit.

 

Aktuálně

Z předchozího kola startovacího bydlení zbylo 6 bytů, o které nebyl zájem. Máte možnost si proto znovu podat žádost!!!! Seznam bytů je v Přehledu startovacích bytů pro rok 2021. 

 

I tento rok pro Vás má město Pardubice nabídku 25 startovacích bytů a dvě novinky. 

Tou první je zjednodušení administrativy při podání žádostí. Nově budou žadatelé o startovací byt dokládat potřebná potvrzení (potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Pardubice, doložení příjmu, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny) až v případě, že budou vylosováni. 

Znamená to, že pro zažádání o startovací byt bude stačit pouze vyplněná žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů

Další novinkou je upravené nájemné za m2 podlahové plochy. Nově bude pro startovací bydlení platit nájemné 80 Kč/m2 po dobu 3 let a 4. rok bude zvýšeno na 100 Kč/m2

Vylosovaní z I. kola prosíme, aby donesli všechna potřebná potvrzení k žádosti nejpozději do 26.11.2021 do kanceláře Hany Laňarové, v 1. patře budovy na adrese U Divadla 828, Pardubice.

Harmonogram II. kola:

1.      VÝBĚR ŽÁDOSTÍ  - 29. listopadu  2021 - budova magistrátu - Štrossova ulice čp. 44, zasedací místnost v přízemí; pondělí – 13,00 – 18,00 hodin.

2.      LOSOVÁNÍ – 1. prosince 2021 - Hudební sál na radnici – Pernštýnské náměstí čp. 1 – v 15,00 hodin.

3.      Vylosované z II. kola prosíme, aby donesli všechna potřebná potvrzení k žádosti nejpozději do 20. prosince 2021 do kanceláře Hany Laňarové, v 1. patře budovy na adrese U Divadla 828, Pardubice.

Žadatel může podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt z nabídky startovacích bytů. Pokud plánujete bydlet jako pár společně, podávejte jednu žádost.

Formulář žádosti a povinná příloha k ní je ke stažení v sekci "Žádost".

PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ…!Kontakty

Mgr. Branislav Štefanča
466 859 768
branislav.stefanca@mmp.cz

Hana Laňarová
466 859 120
hana.lanarova@mmp.cz