Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Povinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb.

1. Název Magistrát města Pardubic
2. Důvod a způsob založení právní rámec postavení obce Pardubice je stanoven obecním zřízením (zákon č. 128/2000 Sb.), podle ust. § 4 odst. 1 tohoto zákona jsou Pardubice statutárním městem
3. Organizační struktura https://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizacni-struktura-magistratu-mesta-pardubic/
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

nám. Republiky 12
530 21 Pardubice

Štrossova ul. 44
530 21 Pardubice

Gorkého 489
530 21 Pardubice

17. listopadu 303
530 21 Pardubice

Průmyslová 381
Černá za Bory
4.3 Úřední hodiny Po, St: 8:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 15:30
Pá: 8:00 - 14:30
4.4 Telefonní čísla 466 859 111, 466 859 466
4.5 Adresa internetové stránky www.pardubice.eu
4.6 Adresa podatelny Pernštýnské náměstí 1, Pardubice 530 21
4.7 Elektronická adresa podatelny posta@mmp.cz
4.8 Datová schránka ukzbx4z
5. Případné platby lze poukázat

19-326561/0100
8010-326561/0100
+ jiné způsoby platby: hotově, kartou

 

Přehled platebních terminálů

Odbor správních agend, Odd. OP, cest. dokladů, nám. Republiky 12
Obecní živnostenský úřad, Gorkého 489
Odbor dopravy, Odd. registru vozidel, Průmyslová 381
Parkovací karty Magistrátu města Pardubic, Pernerova 443
Odbor správních agend, Evidence obyvatel, nám. Republiky 12
Odbor správních agend, CZECH POINT, Komenského nám. 120
Kancelář tajemníka, Pokladna, nám. Republiky 12
Odbor dopravy, Odd. dopravně správních agend, nám. Republiky 12
Odbor dopravy, Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, 17. listopadu 303
Odbor životního prostředí, Pokladna, Štrossova 44
Stavební úřad, Pokladna - platba pouze kartou, Štrossova 44
Odbor majetku a investic, Pokladna - platba pouze kartou, U Divadla 828

 

6. IČ 00274046
7. DIČ CZ00274046
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Viz dokumenty jednotlivých odborů:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/

8.2 Rozpočet

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/

9. Žádosti o informace Jednotlivé odbrory dle své působnosti (viz organizační řád) nebo e-mailem na e-podatelnu či písemně na poštovní adresu úřadu
10. Příjem žádostí a dalších podání www.pardubice.eu/kontakty/
11. Předpisy  
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon o obcích
Správní řád
106/1999 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy https://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/evidence-vyhlasek-a-narizeni/
12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

a) kopírování nebo tisk na formát A4: 2 Kč/černobílá strana 5 Kč/barevná strana
b) kopírování nebo tisk na formát A3: 4 Kč/černobílá strana 10 Kč/barevná strana
c) skenování: 1 Kč/strana
d) datový nosič CD, DVD: 20 Kč/ks
e) mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 200 Kč/hodina práce jednoho zaměstnance
Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje. Náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 100,- Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv www.pardubice.eu/urad/radnice/dulezite-informace/povinne-info/licencni-smlouva.pdf
13.2 Výhradní licence  
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci-podle-zak-c-106-1999-sb/

Životní situace - Portál veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/