Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Formuláře

Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte "Uložit cíl jako..." nebo "Uložit odkaz jako..." (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor ekonomický

Žádost o rozložení platby (splátky) na pokutě.

Odbor dopravy

Registr vozidel, řidičské průkazy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy

Kancelář primátora

Źádost o propagační materiály, pronájem Společenského či Hudebního sálu, užívání znaku a loga města Pardubic...

Odbor školství, kultury a sportu

Různé druhy dotací z rozpočtu města Pardubic...

Odbor majetku a investic

Nájem nebytových prostor, zásady pronájmu, přidělení pozemku, reklamní zařízení, věcné břemeno, směrnice pro nájem bytů, účelový finanční dar, čestné prohlášení...

Odbor správních agend

Obnova kulturní památky, práce v chráněném území, plná moc k zastupování účastníka správního řízení...

Odbor životního prostředí

Odpadní vody, užívání vodního díla, vypouštění odp. vod, stavební povolení k vodním dílům, hlášení o produkci odpadů, přistavování kontejnerů, dotace, grantové řízení FEVO, lesní hosp. evidence...

Odbor sociálních věcí

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Odbor hlavního architekta

Žádost o vydání závazného stanoviska, žádost o územně plánovací informaci, žádost o vyjádření k záměru, podnět na změnu Územního plánu města Pardubice, zpětvzetí žádosti...

Obecní živnostenský úřad

Formuláře a návody k vyplnění pro podnikatele dle živnostenského zákona a pro zemědělské podnikatele...