Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Městský obvod Pardubice V - Dukla

Aktuální zprávy

urad MO Pce V.jpeg

ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

31.3.2021

Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 4 zákona o místních poplatcích se z důvodu mimořádné události dle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb na území městského obvodu Pardubice V, včetně příslušenství, jehož sazba je stanovena v čl. 6 odst. 1 písm. i) Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

H-clanek.jpg

Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova

23.3.2021

Jak jsme již dříve v našich médiích avizovali, bude v letošním roce realizována revitalizace vnitrobloku v okolí „Háčka“. Jedná se o největší investiční akci městského obvodu Pardubice V za několik posledních let, jejíž projektové náklady se pohybují okolo 20 milionů korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu městského obvodu.

zpravodaj5-1-2021.jpg

Pardubická 5, číslo 1, ročník 7

22.3.2021

Slovo starosty. Informace k rekonstrukci ulice Na Spravedlnosti, Stavební úpravy vnitrobloku "H", Informace k místním poplatkům (za komunální odpad, ze psů a za užívání veřejného prostranství). Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace. Benešovka slaví šedesátiny, Informace z MŠ Jesničánky a mnoho dalších zajímavých článků.

nadjezd u nemocnice

Uzavření nadjezdu Kyjevská u nemocnice

25.2.2021

Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice začíná. V březnu začne dlouho plánovaná rekonstrukce a modernizace nadjezdu v Kyjevské ulici. Frekventovaný most, který převádí silniční dopravu mimo jiné přes železniční trať vedoucí z Prahy na Českou Třebovou a je jedinou spojnicí velké části Pardubic se zdejší nemocnicí, se konečně dočká opravy a v úseku u nemocnice také rozšíření, které umožní další rozvoj tohoto území. Kvůli stavebním pracím, které mají trvat 35 týdnů, bude nadjezd několik měsíců uzavřen.