Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO III

Veřejná vyhláška: návrh stanovení místní úpravy provozu na stávající a budoucí komunikaci I/36 v úseku Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina

 • Číslo jednací: KrÚ 40824/2020-Ky
 • Autor: Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH - Ing. Roman Kyncl
 • Platnost: 2.6.2020 - 18.6.2020

Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - uzavírka chodníku v ul. Dubinská p.č. 409/326 k.ú. Studánka

 • Číslo jednací: MmP 53829/2020 OD-OSSUaD
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 2.6.2020 - 18.6.2020

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027"

 • Číslo jednací: OŽP/53067/20/LO
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OŽP - Ing. Monika Löfelmannová
 • Platnost: 1.6.2020 - 19.6.2020

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

 • Číslo jednací: UmoP3/OEVV/1778/2020/Le
 • Autor: ÚMO Pardubice III, OEVV - Lemberková Petra
 • Platnost: 1.6.2020 - 30.11.2020

Dražební vyhláška č. 282-2020

 • Číslo jednací: MmP/749075/2020/KT/PO
 • Autor: Magistrát města Pardubic, KT, právní oddělení - JUDr. Petr Nuckolls
 • Platnost: 26.5.2020 - 1.7.2020

Veřejná vyhláška: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - k označení provedení uzavírky vozovky před pozemkem p.č. 169/7 ul. Na Hrázi

 • Číslo jednací: MmP 48186/2020 OD-OSSUaD
 • Autor: Magistrát města Pardubic, OD - Bc. Jiří Kříž
 • Platnost: 20.5.2020 - 5.6.2020

Termíny zkoušek řidičů taxislužby z místopisu na rok 2020

 • Číslo jednací: MmP 132056/2019
 • Autor: Magistrát města Pardubice, OD - Ing. Vladimír Bakajsa
 • Platnost: 20.12.2019 - 14.12.2020

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020

 • Číslo jednací: 2383/2019
 • Autor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. - Pešek Václav
 • Platnost: 28.11.2019 - 4.1.2021

Zveřejňování informací o hospodaření MO Pardubice III

 • Číslo jednací: 2018
 • Autor: Úmo Pardubice III, OEVV - Ing. Štěpánková Irena
 • Platnost: 31.12.2017 - 1.1.2029