Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Slevy z nájemného

Slevy z nájemného nájemcům nebytových prostor

Zastupitelstvo města Pardubic dne 18.6.2020 schválilo 30% slevu z nájemného nájemcům nebytových prostor nebo místností v majetku statutárního města Pardubic za období od 1. dubna do 31. prosince 2020.

Nájemci budou telefonicky vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí slevy.

Dohody o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného mohou nájemcům mimo jiné umožnit i účast v programu Ministerstva průmyslu a obchodu, COVID – Nájemné. Žádosti k tomuto programu je možné podávat od 26. června 2020, 9:00 hodin do 30. září 2020, 23:59 hodin, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz.

Slevy z nájemného pachtovného a umístění reklamních zařízení na pozemcích města

Rada města Pardubic dne 5.10.2020, 16.11.2020 a Zastupitelstvo města Pardubic dne 24.9.2020, 26.11.2020 schválily poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města nájemcům a pachtýřům městských pozemků a uživatelům městských pozemků na základě smluv o umístění reklamního zařízení (dále jen jako žadatel) za období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 za předpokladu kumulativního splnění následujících podmínek:

  • nájemné, pachtovné a platba za umístění reklamního zařízení za rok 2020 splatné před tímto obdobím bylo uhrazeno nebo bude uhrazeno do 31.10.2020,
  • město neuplatňuje vůči žadateli a žadatel neuplatňuje vůči městu jakýkoliv nárok v jakémkoliv typu řízení (soudním, rozhodčím, správním),
  • žadatel měl na základě epidemiologických rozhodnutí či opatření orgánů veřejné moci vydaného z důvodu šíření koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále také jen „rozhodnutí orgánů veřejné moci“) kdykoliv v rozhodném období uzavřenou provozovnu nacházející se na pronajímaném pozemku nebo přilehlou k pronajímanému pozemku nebo se kdykoliv v rozhodném období projevily v podnikatelské činnosti žadatele provozované na pronajímaném, propachtovaném či užívaném pozemku podstatné hospodářské či finanční negativní dopady (např. významný propad tržeb, např. významný pokles počtu zákazníků apod.) související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 a s rozhodnutími orgánů veřejné moci (žadatel doloží splnění této podmínky čestným prohlášením),
  • žadatel podá žádost o poskytnutí slevy či odpuštění nájemného, pachtovného a plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích města do 31. 12. 2020,
  • u žadatele město ke dni 31.12.2019 neevidovalo dluh na nájemném, pachtovném a platbě za umístění reklamních zařízení na pozemcích města,  
  • případným žádostem nad rámec výše uvedených podmínek nebude vyhověno.

Žádosti o poskytnutí slevy se podávají na oddělení pozemků a převodu nemovitostí OMI MmP, U Divadla 828, Pardubice.