Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Koronavirus

Dne 15.1.2021 byl v 8.00 hodin spuštěn nový centrální rezervační systém, který umožňuje vytvořit rezervaci na očkování (v současné době pro osoby ve věku 80 let a starší), ale současně i na PCR či antigenní testy.

 

Co je nutné mít a znát k rezervaci na očkování:

 

1. mít po ruce mobilní telefon (nemusí být vlastní a může být použit pro rezervaci více osob)

2. znát emailovou adresu osoby, která se chce rezervovat k očkování (nebo email osoby blízké)

3. znát trvalé bydliště osoby, která se chce rezervovat k očkování

4. znát číslo pojištěnce (tzn. rodné číslo) osoby, která se chce rezervovat k očkování

5. znát zdravotní pojišťovnu osoby, která se chce rezervovat k očkování

6. znát zdravotní stav osoby, která se chce rezervovat k očkování

 

Kdo nemá možnost se rezervovat sám nebo prostřednictvím osoby blízké, může využít níže uvedené informační linky nebo se může obrátit na svého praktického lékaře.

 

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

 

Magistrát města Pardubic zřídil speciální informační linku 466 859 859, která poskytuje seniorům pomoc při online registraci do očkovacího systému. Tato linka je v provozu v Po a St v době 8 - 17 hodin, v Út a Čt  v době 8 - 15.30 hodin a v Pá v době 8 - 14.30 hodin.

 

Využít lze i krajskou infolinku 466 026 466, která je v provozu v Po a St v době 8 – 17 hodin a v Út, Čt a Pá v době 8 – 14 hodin.

 

Další konkrétní informace k očkování lze nalézt na internetových stránkách krajského úřadu.

Co aktuálně platí, jaká krizová opatření a mimořádná opatření, jak řešit životní situace s covidem, lze nalézt na novém portálu Ministerstva vnitra ČR, který je k dispozici pod odkazem https://covid.gov.cz/.

Vývoj epidemické situace PES: Protiepidemický systém ČR - stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace lze nově najít pod odkazem https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes.


Vláda vyhlásila, s účinnosti od 00:00 hodin dne 5. října 2020, na dobu 30 dnů nouzový stav. Ten byl naposledy dne 22. ledna 2021 prodloužen usnesením vlády č. 55, a to do 14. února 2021. Na základě vyhlášeného krizového stavu jsou vládou přijímána krizová opatření. Ještě před jejich vydáním ve Sbírce zákonů je lze obvykle nalézt v Aplikaci o/dok v části zVlády. Další informace lze nalézt i na internetové stránce Vlády České republiky.

Všechna aktuální mimořádná a ochranná opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygenické stanice Pardubického kraje.

Informace o "epidemiologické charakteristice obcí" lze již za každou obec nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci tzv. "otevřených datových sad", jež jsou aktualizovány a uveřejňovány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR denně.

Návody k řešení nejrůznějších situací souvisejicích se šířením koronaviru naleznete dole na této stránce (Soubory ke stažení).


Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 0:00 hodin do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám se s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na případy uvedené v mimořádném opatření.

II.

S účinností ode dne 8. prosince 2020 od 0.00 hod. se ruší mimořádné opatřené Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020, č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN.


III.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


Nadále platí doporučení:

  • dodržování rozestupů 2 m
  • zvýšená hygiena, zejména provádění dezinfekce rukou
  • nošení ochrany úst a nosu i na místech, kde to není povinné; tato ochrana významně omezuje šíření kapének od nakažené osoby, respirátory navíc chrání i proti vdechnutí viru; tyto ochranné prostředky je však nutno používat správně, tedy mít překrytá ústa i nos
  • omezení sociálních kontaktu mezi osobami, což je nejúčinnějším opatřením proti šíření nákazy COVID-19
  • časté větrání
  • provádění plateb platebními kartami nebo mobilním telefonem
  • máte-li "chytrý" telefon, používejte aplikaci eRouška