Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Prodloužení platnosti řidičských průkazů

Evropský parlament schválil na území celé Evropské unie prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, a to o 10 měsíců.

K formálnímu schválení tohoto nařízení v Radě EU a zveřejnění v Úředním věstníku EU dojde v sobotu 6. března 2021.

Toto nařízení prodlužuje platnost i některých dalších dokumentů v oblasti dopravy a odkládá provádění některých pravidelných kontrol a školení.

Bližší informace jsou k dispozici na webu Ministerstva dopravy ČR.