Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Přitažlivé město

Integrovaný plán rozvoje města realizovaný v rámci Regionálního operačního programu

Statutární město Pardubice má v současné době zpracován Integrovaný plán rozvoje města "Přitažlivé město" (tento IPRM byl  do konce srpna 2008 připravován pod pracovním názvem IPRM "střed města"), na který podalo 29. září 2008 žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Integrovaný plán umožní městu v aktuálním programovacím období Evropské unie  čerpat dotace z evropských struktrurálních fondů na projekty podporující rozvoj geograficky vymezené zóny - středu města. Časové období IPRM "Přitažlivé město" je střednědobé a je dáno délkou programového období strukturálních fondů EU (sedmileté období 2007 – 2013).

Cílem Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic – "Přitažlivé město" je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu města v geograficky vymezené zóně.
Kontakt

Ing. Kateřina Rašková - manažer IPRM "Přitažlivé město"
Magistrát města Pardubic
odbor rozvoje a strategie
tel.: (+420) 466 859 456
e-mail: katerina.raskova@mmp.cz

EU loga