Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejný pořádek

Zákaz volného pobíhání psů a vymezení prostor určených pro volné pobíhání psů, zákaz vstupu psů na vymezené plochy dětských hřišť a sportovišť, zákaz stání a jízdy motorových vozidel po vymezených plochách veřejné zeleně, zákaz žebrání na vymezeném území města, zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, zákaz užívání a provozování zábavní pyrotechniky ve vymezených oblastech, podmínky pořádání veřejné přístupných podniků, úprava provozní doby hostinských zařízení a předzahrádek, úprava nočního klidu.

Mapové podklady

Úplný název:
Obecně závazná vyhláška č. 13/2006, o veřejném pořádku

Číslo: 13/2006
Účinnost od: 6.1.2007