Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

XVIIb. změna Územního plánu města Pardubice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková

Projektant:
Atelier AURUM spol. s r.o.

Datum zpracování: prosinec 2017

Etapa zpracování:  Vydaná dokumentace XVII.b změny Územního plánu města Pardubice

 Zastupitelstvo města Pardubic vydalo XVII.b změnu Územního plánu města Pardubice na svém zasedání dne 14.12.2017.