Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

XIV. změna Územního plánu města Pardubice

Ukončení pořizování

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. Kamila Zárubová
 
Projektant:  
 
 
Datum zpracování:  duben 2010
 
Etapa zpracování:  Dokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubice na základě projednání návrhu zadání přijalo dne 25.1.2011 usnesení č. 147Z/2011, kde ruší  usnesení zastupitelstva č. 1921Z/2010 ze dne 30.3.2010 o pořízení XIV. změny Územního plánu města Pardubice.