Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

XIII. změna Územního plánu města Pardubice

Ukončení pořizování

Pořizovatel:

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Mariana Zmítková
 

Projektant:  


 
Datum zpracování:  leden 2010
 

Etapa zpracování:  Dokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubic na základě usnesení zastupitelstva městského obvodu Pardubice VIII, Hostovice přijalo dne 7.5.2013 usnesení č. 1332Z/2013, kterým ruší usnesení zastupitelstva č. 1652Z/2009 ze dne 27.10.2009 o pořízení XIII. změny Územního plánu Pardubice