Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

XII. změna Územního plánu města Pardubice - lokalita Višňovka

Vydaná dokumentace

XII.změna Územního plánu města Pardubice - lokalita Višňovka je pořizována jako souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu dle § 70 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Pořizovatel:

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková
 

Projektant:  

Atelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů a kol.

 
Datum zpracování:  prosinec 2009
 

Etapa zpracování:  vydaná dokumentace