Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

XI. změna Územního plánu města Pardubice - lokalita Masarykovo náměstí

Ukončení pořizování

XI.změna Územního plánu města Pardubice - lokalita Masarykovo náměstí je pořizována jako souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu dle § 70 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Stavební úřad, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:   

Atelier AURUM s.r.o., 
Ing. arch. Ivana Petrů a kol.


Datum zpracování:  leden 2009

Etapa zpracování:  
Dokumentace nebyla zastupitelstvem vydána - zastupitelstvo města Pardubice na základě projednání návrhu zadání přijalo dne 16.6.2009 usnesení č. 1511Z/2009, kde ruší  usnesení zastupitelstva č. 1151Z/2008 ze dne 16.12.2008 o pořízení XI. změny Územního plánu města Pardubice - lokalita Masarykovo náměstí.