Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změny Územního plánu města Pardubic

Územně plánovací dokumentace města Pardubic, schválená zastupitelstvem města v roce 2001 je pro rozhodování v území závazná jako celek. V průběhu schvalování je rozdělena do dvou částí : závazné a směrné části územního plánu, které se liší pouze kompetencí pro provádění změn územního plánu. Závazná část ÚP je měněna změnou, kterou schvaluje zastupitelstvo města, směrná část je měněna úpravou, kterou schvaluje úřad územního plánování.

V této rubrice naleznete textové a grafické části změn územního plánu provedené po jeho poslední celkové grafické úpravě po schválení V. změn v roce 2005. Naleznete zde také dokumentaci k rozpracovaným změnám Územního plánu města Pardubic. Uvedené změny se týkají pouze závazné části územního plánu.

Dokumentaci úprav územního plánu města, které se týkají jeho směrné části  naleznete v následující rubrice "Úpravy Územního plánu města Pardubic".