Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úpravy Územního plánu města Pardubic

Územně plánovací dokumentace města Pardubic, schválená zastupitelstvem města v roce 2001 je pro rozhodování v území závazná jako celek. Její obsah je rozdělen do dvou částí : závazné a směrné části územního plánu, které se liší pouze kompetencí pro provádění změn územního plánu. Závazná část ÚP je měněna změnou, kterou schvaluje zastupitelstvo města, směrná část (Doporučené zásady prostorové regulace - viz. níže) je měněna úpravou, kterou schvaluje úřad územního plánování.

V této rubrice naleznete textové a grafické části úprav směrné části Územního plánu města Pardubic.

Dokumentaci změn územního plánu města, které se týkají jeho závazné části  naleznete v předcházející rubrice "Změny Územního plánu města Pardubic".

1 2 3