Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění Územního plánu města Pardubice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková, Ing. arch. Pavla Pannová

Projektant:
Atelier AURUM spol. s r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: květen 2018

Uložení změny územního plánu:
Úplné znění Územního plánu města Pardubice bylo vydáno po XVII.b změně, která nabyla účinnosti dne 30 12. 2017 a obsahuje též znění XVIII. změny, která nabyla účinnosti dne 21. 12. 2017.

Do Úplného znění Územního plánu města Pardubice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta. Úplného znění Územního plánu města Pardubice bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje.