Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění Územního plánu města Pardubic po XVIIb-1. změně

Vydaná dokumentace (aktuální platný územní plán)

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková, Ing. arch. Pavla Pannová

Projektant:
Atelier AURUM spol. s r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: jaro 2018

Uložení změny územního plánu:
Změna XVIIb-1 Územního plánu města Pardubice byla vydána Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání dne 21.06.2018 usnesením č. Z/2741/2018.

Do Úplného znění Územního plánu města Pardubice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta. Úplného znění Územního plánu města Pardubice bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje.