Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění Územního plánu města Pardubic po XXI. změně

vydaná dokumentace (aktuálně platný územní plán)

Interaktivní mapa

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta

Projektant:
Atelier AURUM spol. s r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: podzim 2020

Uložení změny územního plánu:
Změna XXI. Územního plánu města Pardubice byla vydána Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání dne 24.09.2020 usnesením č. Z/1540/2020.

Do Úplného znění Územního plánu města Pardubice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta. Úplného znění Územního plánu města Pardubice bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje.