Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie Živanice - lokalita Z1

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic,

Odbor hlavního architekta

Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant: Regio s.r.o., projektový ateliér Hradec Králové

Datum zpracování: duben 2019

Datum schválení: 29. 5. 2019

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Městského úřadu v Lázních Bohdanči a na úřadu v obci Živanice.