Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie - Úhřetická Lhota, lokalita Z6

Schválený podklad pro rozhodování v území


Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:   
Ing.arch. Radim Bárta 

Datum zpracování:   listopad 2011
Datum schválení:   22.11.2011

Datum prověření aktuálnosti: 23.9.2020

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Dašice a na úřadu v obci Úhřetická Lhota.