Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lokalita Spojil Východ - U Lesa

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:   
Ateliér MACAS Ing. arch. Josef Macas, Ing. arch. Petr Macas

Datum zpracování:   srpen 2015
Datum schválení:   22.12.2015

Celá územní studie včetně dokumentace "Posouzení odtokových poměrů pro návrh odvodnění srážkových vod - Lokalita Spojil východ - U Lesa" a Dokladové části, které jsou její součástí, je k nahlédnutí na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubice, obci Spojil a na Odboru stavebního úřadu a územního plánování Sezemice.