Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Slepotice - Lokalita a.1.1

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic,

                 Odbor hlavního architekta

                 Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant: Ing.. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování: listopad 2013

Datum schválení:  27. 11. 2013

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Dašice a na úřadu v obci Slepotice.