Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sezemice - lokalita Z09

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel:
Městský úřad Sezemice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Projektant:
Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum schválení: 17.12.2012

Poznámka: Spis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Sezemice. Celá územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Sezemice a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Změna č. 2 územní studie byla schválena Radou města Sezemice dne 1.9.2020 usnesením č. R/104/16/2020.