Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sezemice - lokalita Z08

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel:
Městský úřad Sezemice, Odbor stavebního úřadu a územního plánování

Projektant:
Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování: Leden 2011
Datum schválení: 22.2.2011

Poznámka: Spis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Sezemice. Celá územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Sezemice a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Změna č. 1 územní studie byla schválena Radou města Sezemice dne 13.3.2019 usnesením č.: R/36/6/2019.