Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sezemice - lokalita Z02

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel:
Odbor stavebního úřadu a územního plánování Sezemice

Projektant:
Ing. arch. Petr Štěrba, Pardubice

Datum zpracování: Květen 2012
Datum schválení: 10.12.2013

Poznámka: Spis o pořizování územní studie je k dispozici na Městském úřadě Sezemice. Celá územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Sezemice a v digitální podobě na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta.