Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územní studie Rokytno - lokalita Z33b

Schválený podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
Atelier "AURUM" s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: květen 2018

Datum schválení: 2.10.2018

Uložení a obsah územní studie:
Územní studie obsahuje kromě níže uvedeného také dokladovou část - kopie konzultací s vlastníky pozemků dotčených studií. Tato dokladová část je součástí fyzické podoby územní studie, do které je možné nahlížet na Oddělení územního plánování Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Městském úřadu Sezemice, Odboru stavebního úřadu a územního plánování a obci Rokytno.