Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚS Libišany - lokalita Z04

Schválený podklad pro rozhodování v území

ěPořizovatel: Magistrát města Pardubic,

                 Odbor hlavního architekta

                 Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant: Ing.. arch. Ivana Petrů, ateliér Aurum s.r.o.

Datum zpracování: leden 2016

Datum schválení: 13. 4. 2016

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu města Lázně Bohdaneč a na úřadu v obci Libišany.