Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚS Dubany - lokalita Z3

Územně plánovací podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
                     Ing. arch. Zuzana Kavalírová

Projektant: Atelier "AURUM" s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: únor 2020

Datum schválení: 9. 4. 2020

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Dubany.