Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚS Dříteč - lokalita c.2

Schválený územně plánovací podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic,

                 Odbor hlavního architekta

                 Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant: Ing. arch. Pavel Tušl, 3Q PROJECT a.s., Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové

Datum zpracování: červen 2018

Datum schválení: 17. 7. 2018

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Dříteč. Dále byla územní studie poskytnuta Krajskému úřadu, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.