Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚS Dříteč - lokalita a.12

Schválený územně plánovací podklad pro rozhodování v území

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic,

                 Odbor hlavního architekta

                 Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant: Ing. arch. Jan Jarolímek, H.A.N.S. a.s., Holušická 2253/1, Praha 4

Datum zpracování: říjen 2018

Datum schválení: 25. 10. 2018

Uložení a nahlížení do územní studie:
Do územní studie je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na stavebním úřadu Magistrátu města Pardubic a na úřadu v obci Dříteč. Dále byla územní studie poskytnuta Krajskému úřadu, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování.