Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Územně plánovací podklady

Územně analytické podklady, územní studie

V této rubrice naleznete dokumentace a další informace o územně plánovacích podkladech (dále také ÚPP), které tvoří územně analytické podklady a územní studie.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, územní studieslouží k ověření možností a podmínek změn v území, oba nástroje slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) obsahují především zjištění a vyhodnoceníhodnot v území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území.(tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.