Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Živanice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Atelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: řijen 2015

Etapa zpracování:
Vydaná dokumentace. Zastupitelstvo obce Živanice dne 8.10.2015 usnesením č. 7/08/10/2015 vydalo Územní plán Živanice.

Uložení územního plánu:
Do územního plánu Živanice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebnímu, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Živanice.