Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Třebosice

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová

Projektant:
Ing. arch. Pavel Mudruňka

Datum zpracování:  prosinec 2011
 
Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Třebosice.