Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zpráva o uplatňování ÚP Stéblová 2016

Schválený dokument

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Mariana Zmítková

Datum zpracování: Září 2016

Etapa:
Zpráva o uplatňování Územního plánu Stéblová 2016 byla schválena Zastupitelstvem obce Stéblová usnesením č. 8-12/2016 dne 7. 12. 2016.

Uložení zprávy:
Do Zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová 2016 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 6786/2016 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; Zpráva o uplatňování Územního plánu Stéblová 2016 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Stéblová.