Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č.1 ÚP Starý Mateřov

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Obecní úřad Starý Mateřov

Ing. Martina Miklendová

Projektant:
Ing. arch. Aleš Palacký

Datum zpracování: 05/2018, schváleno Zastupitelstvem obce Starý Mateřov

Uložení územního plánu:
Do Změny č.1 Územního plánu Starý Mateřov je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; Změna č.1 Územního plánu Starý Mateřov byla dále poskytnuta stavebnímu úřadu, Magistrátu města Pardubice, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Starý Mateřov.