Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Starý Mateřov

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
OBECNÍ ÚŘAD STARÝ MATEŘOV se zajištěním splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích činností (Ing. Martina Miklendová)
 
Projektant:
AIRA - Ing. arch. Jaroslav Menšík
 

Datum zpracování: leden 2011

Uložení územního plánu:
Do územního plánu a dokladů o jeho pořizování - spis zn. StM/NÚP/2008 je možné nahlížet na Obecním úřadě Starý Mateřov; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; Stabvebnímu úřadu Magistrátu města Pardubice, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu.