Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Staré Jesenčany

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Atelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: Květen 2015

Etapa zpracování: Vydaná dokumentace

Uložení územního plánu:
Do územního plánu Staré Jesenčany je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut odboru stavebnímu Magistrátu města Pardubic, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Staré Jesenčany.