Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Změna č. 2 ÚP Staré Hradiště

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Obec Staré Hradiště

Projektant:
REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: červen 2019

Uložení změny územního plánu:
Změna č. 2 územního plánu Staré Hradiště nabyla účinnosti dne 4.12.2019.
Do Změny č. 2 územního plánu Staré Hradiště (dále jen "změna") je možné nahlížet na obci Staré Hradiště a Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; změna byla dále poskytnuta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.