Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

ÚP Staré Hradiště

vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Eva Švecová

Projektant:
REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové

Datum zpracování: květen 2015

Uložení územního plánu:
Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Staré Hradiště.