Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úplné znění ÚP Staré Hradiště po Změně č. 2

Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Obec Staré Hradiště

Projektant:
REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum zpracování: listopad 2019

Uložení územního plánu:
Úplné znění Územního plánu Staré Hradiště bylo vydáno po Změně č. 2 (dále jen "úplné znění"), která nabyla účinnosti dne 4.12.2019. Do Úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta a obci Staré Hradiště. Úplné znění bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.